שכונת הפארק באופקים

המעודכנים מעדכנים - שכונת הפארק באופקים. השכונה הראשונה בישראל שחוברה לגז טבעי לשימוש ביתי...

שכונת הפארק באופקים
השכונה הראשונה בישראל שחוברה לגז טבעי לשימוש ביתי