אל קודס

המעודכנים מעדכנים - אל קודס. הסלמה בדרום: שתי רקטות שוגרו לעבר אשדוד...

אל קודס
הסלמה בדרום: שתי רקטות שוגרו לעבר אשדוד
עזה התחמשה היטב וערוכה לתקיפות חופשיות בישראל • האירגונים השונים מציגים;