תושבי עכו

המעודכנים מעדכנים - תושבי עכו. תקף באכזריות לאחר שהעירו לבנו שזרק אבנים על בית המדרש...

תושבי עכו
תקף באכזריות לאחר שהעירו לבנו שזרק אבנים על בית המדרש