ישראל כץ

המעודכנים מעדכנים - ישראל כץ. עודה לשוטרים ערבים: "הניחו את הנשק", ימינה: "לא תהיה חלק מהממשלה"...

ישראל כץ
עודה לשוטרים ערבים: "הניחו את הנשק", ימינה: "לא תהיה חלק מהממשלה"
לאחר יומיים: נתפסו המחבלים שרצחו בשומרון
אושר: מענקים בסך 562 מיליון ש"ח לנכים