מיכאל ליטווק

המעודכנים מעדכנים - מיכאל ליטווק. מהנדס בטיחות: חובה לסגור תוך חודשיים את גשר המוגרבים...

מיכאל ליטווק
מהנדס בטיחות: חובה לסגור תוך חודשיים את גשר המוגרבים
איימן עודה: "האינתיפאדה תמשך עד שיונף דגל פלסטין על אל אקצא"
לאחר שלוש שנים בצבא: רימו את החיילים הדתיים