מיכאל ליטווק

המעודכנים מעדכנים - מיכאל ליטווק. איימן עודה: "האינתיפאדה תמשך עד שיונף דגל פלסטין על אל אקצא"...

מיכאל ליטווק
איימן עודה: "האינתיפאדה תמשך עד שיונף דגל פלסטין על אל אקצא"
לאחר שלוש שנים בצבא: רימו את החיילים הדתיים