חכמי ישראל

המעודכנים מעדכנים - חכמי ישראל. האם יש לברך את ברכת האילנות דווקא בחודש ניסן...

חכמי ישראל
האם יש לברך את ברכת האילנות דווקא בחודש ניסן
הילולת צדיקים: רבי חיים כפוסי זצ''ל
מהליכותיו ותולדותיו של הרש"ש הקדוש
התפללו: מצבו של זקן ראשי הישיבות חמור ביותר
העתירו: הגר"ש בן שמעון יעבור ניתוח מסובך
בליל שבת: החמרה במצבו של זקן ראשי הישיבות
התפללו: ראש ישיבת 'קול תורה' התמוטט בביתו ופונה לבית החולים
לקיים בנו חכמי ישראל: זקן ראשי הישיבות במצב קשה
הילולת צדיקים: רבנו יונה החסיד זצ''ל
לקיים בנו: ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי נמצא חיובי לנגיף הקורונה