190 קמ"ש ויותר

המעודכנים מעדכנים - 190 קמ"ש ויותר. מתחילת השנה: עשרות נתפסו נוהגים במהירות של 190 קמ"ש ויותר...

190 קמ"ש ויותר
מתחילת השנה: עשרות נתפסו נוהגים במהירות של 190 קמ"ש ויותר