דת ישראל

המעודכנים מעדכנים - דת ישראל. הראב"ד: "אומרים בפה מלא כי רצונם לעקור לגמרי את התורה והאמונה"...

דת ישראל
הראב"ד: "אומרים בפה מלא כי רצונם לעקור לגמרי את התורה והאמונה"