הרב בערל לאזאר

המעודכנים מעדכנים - הרב בערל לאזאר. "ניצלנו קשרים כדי להציל יהודים באוקראינה"...

הרב בערל לאזאר
"ניצלנו קשרים כדי להציל יהודים באוקראינה"
הצצה מבעד לעדשת האמן, על הגעת תשב"ר ללמוד תורה בחורף הרוסי
הושענא רבא בבית הכנסת המרכזי במוסקבה • גלריה וידאו
לקראת היום הקדוש: הכנות לקליטת מאות חסידים מכל העולם • גלריה
רוסיה: איגרת תמיכה ועידוד למשפחות האסון במיאמי ולבני הקהילה
מסיבת חומש לתלמידי כיתה א' בתלמוד תורה "חדר מנחם" במוסקבה
תלמידי הישיבות במוסקבה התאחדו בשבת הכנה • גלריה
רבה של רוסיה חנך את בית הכנסת המשופץ בבית הכלא הוותיק ברוסיה
במרכז החסד היהודי במוסקבה חגגו את שמחת השבע ברכות המרכזית
חלוקת תעודות הוקרה לידידי ותומכי בית הכנסת המרכזי במוסקבה