הרב בערל לאזאר

המעודכנים מעדכנים - הרב בערל לאזאר. "ניצלנו קשרים כדי להציל יהודים באוקראינה"...

הרב בערל לאזאר
"ניצלנו קשרים כדי להציל יהודים באוקראינה"
הצצה מבעד לעדשת האמן, על הגעת תשב"ר ללמוד תורה בחורף הרוסי
הושענא רבא בבית הכנסת המרכזי במוסקבה • גלריה וידאו
לקראת היום הקדוש: הכנות לקליטת מאות חסידים מכל העולם • גלריה