רבי יעקב קרפ

המעודכנים מעדכנים - רבי יעקב קרפ. ראש ישיבת קרית מלך רבי יעקב קרפ בקידוש לבנה אחר תפילת מעריב...

רבי יעקב קרפ
ראש ישיבת קרית מלך רבי יעקב קרפ בקידוש לבנה אחר תפילת מעריב
ראש ישיבת קרית מלך רבי יעקב קרפ באמירת הקינות בהיכל הישיבה‎‎