תמ"א 38

המעודכנים מעדכנים - תמ"א 38. הפעולות המיידיות שאמורה הממשלה החדשה לבצע בנושא נדל"ן...

תמ"א 38
הפעולות המיידיות שאמורה הממשלה החדשה לבצע בנושא נדל"ן
תמ"א 38 ומצב מיגון הדירות בישראל