תמ"א 38

המעודכנים מעדכנים - תמ"א 38. במענה לאייכלר: עירייה שתמשיך עם תמ"א 38 תוכל לעשות זאת...

תמ"א 38
במענה לאייכלר: עירייה שתמשיך עם תמ"א 38 תוכל לעשות זאת
אייכלר: "לבצע את התכנית לקידום וחידוש מבנים"