טוב"

המעודכנים מעדכנים - טוב". הסינגל החמישי של שראל סופר: "אתה טוב"...

טוב"
הסינגל החמישי של שראל סופר: "אתה טוב"