של מתאם השבויים

המעודכנים מעדכנים - של מתאם השבויים. מבקר המדינה פרסם דו"ח מיוחד הטיפול בשבויים והנעדרים...

של מתאם השבויים
מבקר המדינה פרסם דו"ח מיוחד הטיפול בשבויים והנעדרים