משיג את המטרה

המעודכנים מעדכנים - משיג את המטרה. פרופ' בליצר: "התו הירוק - לא משיג את המטרה הבסיסית שלו"...

משיג את המטרה
פרופ' בליצר: "התו הירוק - לא משיג את המטרה הבסיסית שלו"