אופניים חשמליים

המעודכנים מעדכנים - אופניים חשמליים. בית המשפט העליון פסק: האם אופניים חשמליים נחשבים "רכב מנועי"?...

אופניים חשמליים
בית המשפט העליון פסק: האם אופניים חשמליים נחשבים "רכב מנועי"?