על מה אמר

המעודכנים מעדכנים - על מה אמר. על מה אמר הגאון הגדול רבי עמרם פריד ש'זו מצווה גדולה מאד'?...

על מה אמר
על מה אמר הגאון הגדול רבי עמרם פריד ש'זו מצווה גדולה מאד'?