המועצה להשכלה גבוהה

המעודכנים מעדכנים - המועצה להשכלה גבוהה. פירסמו סרטון הסתה ואיום נגד חיילי צה"ל ולא ייענשו...

המועצה להשכלה גבוהה
פירסמו סרטון הסתה ואיום נגד חיילי צה"ל ולא ייענשו