הגראי"ל שטיינמן

המעודכנים מעדכנים - הגראי"ל שטיינמן. ב'תורת דוד' התכנסו לעצרת זכרון למרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל • גלריה...

הגראי"ל שטיינמן
ב'תורת דוד' התכנסו לעצרת זכרון למרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל • גלריה
הפוסק הגרי"א דינר: להפסיק תפילת שמונה עשרה וללכת למרחב מוגן
בניגוד לגדולי ישראל: פינדרוס מכיר בגיורי צה''ל
העילוי של 'אורחות תורה' התארס עם בת חבר הכנסת
ברוך דיין האמת: הנגיד הרב אברהם וולפסון ז''ל