סמוך למחסום קלנדיה

המעודכנים מעדכנים - סמוך למחסום קלנדיה. ניסון פיגוע דקירה סמוך למחסום קלנדיה...

סמוך למחסום קלנדיה
ניסון פיגוע דקירה סמוך למחסום קלנדיה