חיים ולדר

המעודכנים מעדכנים - חיים ולדר. בני ברק: אירועים נרגשים לסיום מחזור י"ב בתכנית "מצליחים"...

חיים ולדר
בני ברק: אירועים נרגשים לסיום מחזור י"ב בתכנית "מצליחים"
חיים ולדר מספר: דירה על גלגלים