חיים ולדר

המעודכנים מעדכנים - חיים ולדר. בעקבות פטירת חיים ולדר: מרן ראש הישיבה בדברים חריפים...

חיים ולדר
בעקבות פטירת חיים ולדר: מרן ראש הישיבה בדברים חריפים
חיים ולדר אותר ללא רוח חיים
חיים ולדר מספר: דירה על גלגלים