"אביאל אחי"

המעודכנים מעדכנים - "אביאל אחי". עשר שנים אחרי: מידד טסה בשיר חדש לזכר אחיו - "אביאל אחי"...

"אביאל אחי"
עשר שנים אחרי: מידד טסה בשיר חדש לזכר אחיו - "אביאל אחי"