ניקיון המרחב הציבורי

המעודכנים מעדכנים - ניקיון המרחב הציבורי. 50 מיליון ₪ לרשויות המדורגות 1-5 בדירוג חברתי-כלכלי...

ניקיון המרחב הציבורי
50 מיליון ₪ לרשויות המדורגות 1-5 בדירוג חברתי-כלכלי