גוש שילה

המעודכנים מעדכנים - גוש שילה. "איילת- קר לנו. די להתעללות"...

גוש שילה
"איילת- קר לנו. די להתעללות"
ביישובי גוש שילה עברו את השבת בלי חשמל