הפיליפינים

המעודכנים מעדכנים - הפיליפינים. מחסור חמור בעובדים זרים בישראל: "הבעיה רחוקה מלהיפתר"...

הפיליפינים
מחסור חמור בעובדים זרים בישראל: "הבעיה רחוקה מלהיפתר"
הפיליפינים: "חיסון או כלא"