הוועדה ח"כ ווליד

המעודכנים מעדכנים - הוועדה ח"כ ווליד. ועדת הפנים דנה היום ברפורמה לחיזוק והגדלת שוק השכירות לטווח ארוך...

הוועדה ח"כ ווליד
ועדת הפנים דנה היום ברפורמה לחיזוק והגדלת שוק השכירות לטווח ארוך