בית סוהר עופר

המעודכנים מעדכנים - בית סוהר עופר. סוכל ניסיון הברחה הגדול ביותר של החדרת פלאפונים לכלא בגופו של עצור בודד...

בית סוהר עופר
סוכל ניסיון הברחה הגדול ביותר של החדרת פלאפונים לכלא בגופו של עצור בודד
האסיר רצה להיכנס לכלא ולא תאמינו מה מצאו בבטנו