דרום אמריקה

המעודכנים מעדכנים - דרום אמריקה. אחרי 13 שנה: שחפית הים נדדה מעל 7,000 ק''מ...

דרום אמריקה
אחרי 13 שנה: שחפית הים נדדה מעל 7,000 ק''מ
5 מסידרת פרק שירה: הנוף דרך לוויני הענק של דרום אירופה ודרום אמריקה