מעמד כבוד התורה

המעודכנים מעדכנים - מעמד כבוד התורה. מעמד כבוד התורה לתלמידי בית הספר 'שובו' מלוד נערך ע"י מוסדות כנסת...

מעמד כבוד התורה
מעמד כבוד התורה לתלמידי בית הספר 'שובו' מלוד נערך ע"י מוסדות כנסת
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
הכנסת ספר תורה לע''נ האדמו''ר מפיטסבורג • גלריה
הצעירים של 'דרכי חיים' סיימו סדר מועד