מעמד כבוד התורה

המעודכנים מעדכנים - מעמד כבוד התורה. הצעירים של 'דרכי חיים' סיימו סדר מועד...

מעמד כבוד התורה
הצעירים של 'דרכי חיים' סיימו סדר מועד