משרד החוץ האיראני

המעודכנים מעדכנים - משרד החוץ האיראני. משרד החוץ האיראני: האונייה שנפגעה מגינה מפני פיראטים...

משרד החוץ האיראני
משרד החוץ האיראני: האונייה שנפגעה מגינה מפני פיראטים