כפר חב"ד

המעודכנים מעדכנים - כפר חב"ד. אפיית מצות ותפילה בחדרו של הרבי: מנכ"ל משרד הפנים סייר בכפר חב"ד...

כפר חב"ד
אפיית מצות ותפילה בחדרו של הרבי: מנכ"ל משרד הפנים סייר בכפר חב"ד
אִיתַּי עמרן - א סוכה'לע א קליינע‎‎
החל ממחר: תוכפל תדירות הנסיעות מבני ברק לכפר חב"ד