קיבל את ערעור

המעודכנים מעדכנים - קיבל את ערעור. יכיר את הכלא מבפנים: קצין בשב''ס הורשע במאסר...

קיבל את ערעור
יכיר את הכלא מבפנים: קצין בשב''ס הורשע במאסר