חודש אייר

המעודכנים מעדכנים - חודש אייר. הכנה לחודש ניסן | שיעור מרתק לכבוד ר"ח ניסן מאת הגר"י צמח שליט"א...

חודש אייר
הכנה לחודש ניסן | שיעור מרתק לכבוד ר"ח ניסן מאת הגר"י צמח שליט"א
13,050 דונם נשרפו בעוטף עזה במהלך מבצע 'שומר החומות'
מרגש: בר-מצווה של שלושה דורות
ויזניץ: דינר "נהנים מזיו" למוסדות 'ישועות משה' בחיפה
גפני: להטיל סנקציות על ח''כ גלעד קריב
הגר''ד מחבר עם סגולות חודש אייר