זמן קיץ

המעודכנים מעדכנים - זמן קיץ. חג השבועות ושמחת האופריף בויזניץ • התיעוד המלא...

זמן קיץ
חג השבועות ושמחת האופריף בויזניץ • התיעוד המלא
מסע מרגש: בחורי הישיבה המריאו להשתטח על קברי צדיקים בפולין
רבבות בני הישיבות הקד' שבו להיכלי התורה • תיעוד מהשטיגען בפונביז'
תיעוד: ראש הישיבה פתח את 'זמן קיץ' בפונביז'