זמן קיץ

המעודכנים מעדכנים - זמן קיץ. שרוליק מילר מחדש את "ברכת כהנים" של אברומי וינברג...

זמן קיץ
שרוליק מילר מחדש את "ברכת כהנים" של אברומי וינברג
גלריה • מעמד סיום ישיבת בין הזמנים המרכזית בביתר עילית
חבר המועצת הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן ספד למרן שר התורה זצ"ל
רבבות בני הישיבות הקד' שבו להיכלי התורה • תיעוד מהשטיגען בפונביז'
תיעוד: ראש הישיבה פתח את 'זמן קיץ' בפונביז'