איציק לב

המעודכנים מעדכנים - undefined: הפריעו לחיילים להתפלל בעיצומו של חג השבועות תוך חילול החג בפרהסיה...

איציק לב
הפריעו לחיילים להתפלל בעיצומו של חג השבועות תוך חילול החג בפרהסיה