עומר ינקלביץ'

המעודכנים מעדכנים - undefined: הסיכוי להידבק בקורונה רחוק כמו הסיכוי לזכות בלוטו?...

עומר ינקלביץ'
הסיכוי להידבק בקורונה רחוק כמו הסיכוי לזכות בלוטו?
נוסחת הקורונה - גידול מעריכי (אקספוננציאלי) ומקדם ההדבקה