זה אני ולא אחר

המעודכנים מעדכנים - undefined...

זה אני ולא אחר