הרה"ג ר' גדליה שולמן שליט"א

המעודכנים מעדכנים - undefined: "הדברים שראויים לכל בן תורה אמיתי שפותח ספר ..."...

הרה"ג ר' גדליה שולמן שליט"א
"הדברים שראויים לכל בן תורה אמיתי שפותח ספר ..."
'אלול' יראה או אהבה? היתכן..
כשהקורונה תלך.. איפה אנחנו נהיה ?
מקבץ טורי דעה מאת גדי שולמן מירושלים