הרה"ג ר' גדליה שולמן שליט"א

המעודכנים מעדכנים - undefined: כשהקורונה תלך.. איפה אנחנו נהיה ?...

הרה"ג ר' גדליה שולמן שליט"א
כשהקורונה תלך.. איפה אנחנו נהיה ?
מקבץ טורי דעה מאת גדי שולמן מירושלים