אליהו ברוכי

המעודכנים מעדכנים - undefined...

אליהו ברוכי