יצחק גרוס

המעודכנים מעדכנים - undefined: האם מותר לעמוד בצפירה?...

יצחק גרוס
האם מותר לעמוד בצפירה?
שו''ת בשמים ראש: אחד מהראשונים או שקרן?
פרשת וישב: האם יש משמעות הלכתית לחלומות?