יצחק גרוס

המעודכנים מעדכנים - undefined: פורים: האם יש מצווה להשתכר בפורים?...

יצחק גרוס
פורים: האם יש מצווה להשתכר בפורים?
פרשת תצווה: האם צריך לכבות את האור בבית לפני שמדליקים נרות שבת
פרשת תרומה: האם בית המקדש השלישי ירד מהשמיים
פרשת משפטים: ההבדל בין חוקי התורה לבין חוקי חמורבי
פרשת יתרו: האם מותר לפתוח בקבוקים בשבת
פרשת בשלח: האם מותר לשמוע שירת נשים
פרשת בא: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי
פרשת וארא: התנגדות הנודע ביהודה לאמירת לשם ייחוד
פרשת שמות: האם הכלה צריכה לצאת מחדר ייחוד עם כיסוי ראש
פרשת ויחי: האם מותר לחשב את הקץ?