אדם נברא בשביל רגע אחד

המעודכנים מעדכנים - undefined: לפעמים אדם חושב שהוא צריך להיות בעצבות בשביל לתקן את החטא אבל ?...

אדם נברא בשביל רגע אחד
לפעמים אדם חושב שהוא צריך להיות בעצבות בשביל לתקן את החטא אבל ?