אור שפר

המעודכנים מעדכנים - undefined...

אור שפר