thvihlvi

המעודכנים מעדכנים - undefined: הילולת האר"י הקדוש גלריה...

thvihlvi
הילולת האר"י הקדוש גלריה
לאחר כמעט שנה, קברי יהושע בן נון וכלב בן יפונה יפתחו לציבור
בחסדי שמים מרובים ילדה חולצה מרכב נעול
ישיבת כנסת יחזקאל באלעד נכנסת לקפסולה.