בתוך ההסתרה

המעודכנים מעדכנים - undefined...

בתוך ההסתרה