שמעון גיחון

המעודכנים מעדכנים - undefined...

שמעון גיחון