אברהם חיון

המעודכנים מעדכנים - undefined: "אוי למי שאינו מכיר בחסרונותיו, אבל אוי ואבוי למי שאינו מכיר במעלותיו"...

אברהם חיון
"אוי למי שאינו מכיר בחסרונותיו, אבל אוי ואבוי למי שאינו מכיר במעלותיו"
אסון עולמי שלא נזכר בתורה
מי אתם אנשים בריאים וצעירים שמרגישים חופשי לתת לנו תעודת פטירה וקבורה בבית?
סיפורו של אלול: מדוע המושג "אלול" כמעט לא נזכר בקדמונים
אלול: "פלצות" – מושג של פעם, או שייך גם בימנו; כיצד נתחבר לתקופה
"בואו חשבון" - מרן הגרמ"מ קארפ שליט"א במכתב יוצא דופן
ההבדלים: 'אלול תש"פ' יראה כמו 'אלול תשע"ט' - אז בטוח שלא (דעה)
בדד ישב: מעלת הבידוד - נקודות למחשבה לחודש אלול
אלול בעולם הישיבות: גזירת הבחורים המבוגרים בעידן הקורונה
המעוררים: להעיר • לעורר • להתעורר - לקחים ודיונים בצל נגיף הקורונה