נתי

המעודכנים מעדכנים - undefined: הגיע הזמן לומר: דין מפגין כדין עיתונאי!...

נתי
הגיע הזמן לומר: דין מפגין כדין עיתונאי!