התאגדות הכולל גבוה 'במערבא אמרי'

המעודכנים מעדכנים - undefined: עוכרי ישראל המלעיגים והמלעיבים...

התאגדות הכולל גבוה 'במערבא אמרי'
עוכרי ישראל המלעיגים והמלעיבים
לחברים לסירה! בואו לא נגזים!
"אנרכיה שוברת גבולות". למי איכפת ממנו !?