ניר שמול, מנכ"ל שניר נדל"ן

המעודכנים מעדכנים - undefined...

ניר שמול, מנכ"ל שניר נדל"ן