בני הלוי

המעודכנים מעדכנים - undefined: ראש ישיבת באר התורה [גי''ל] נמצא חיובי לקורונה...

בני הלוי
ראש ישיבת באר התורה [גי''ל] נמצא חיובי לקורונה
ישיבת באר התורה גי''ל חזרה להמשך זמן חורף