יעקב כהן

המעודכנים מעדכנים - undefined...

יעקב כהן